About the dictionary

This is the Estonian-English translation dictionary containing more than 17000 English words with translations. In case of the word not found, you are kindly asked to find the translation elsewhere and contribute it for the development of the service.
The translation service is provided "as is", for personal and/or educational use, without expressed or implied warranty provided. Any use for profit making purposes is strictly prohibited.


Abbreviations used

n.
nimisõna - noun
adj.
omadussõna - adjective
num.
arvsõna - numeral
pron.
asesõna - pronoun
v.
tegusõna - verb
adv.
määrsõna - adverb
prep.
eessõna - preposition
conj.
sidesõna - conjuction
interj.
hüüdsona - interjection
dim.
vähendussõna - diminutive

lüh.
lühend
lad.
ladina
pr.
prantsuse
sing.
ainsus - singular
pl.
mitmus - plural

aiand.
aiandus
aj.
ajalugu
Am.
Ameerikas tarvitus
anat.
anatoomia
arh.
arhailine
arvut.
arvutitehnika
astr.
astronoomia
attr.
atributiivne, atributiivselt
biol.
bioloogia
bot.
botaanika
e.
ehk
el.
elektroonika
er.
eriti
farm.
farmaatsia
film.
filmikunst
filos.
filosoofia
fon.
foneetika
fot.
fotograafia
füüs.
füüsika
geogr.
geograafia
geol.
geoloogia
gramm.
grammatika
haril.
harilikult
hum.
humoristlik
iroon.
irooniliselt
jms.
ja muu seesugune
jne.
ja nii edasi
jur.
juriidiline
kaub.
kaubandus
keem.
keemia
kirikl.
kiriklik
kõnek.
kõnekeelne
lad.
ladinakeelne
lgv.
lingvistika
loog.
loogika
maj.
majandus(teadus)
mat.
matemaatika
med.
meditsiin
mer.
merendus
muus.
muusika
mäend.
mäendus
pass.
passiiv
piltl.
piltlik
poeet.
poeetiline
pol.
poliitika
põlgl.
põlglik
raad.
raadiotehnika
smb.
somebody
smb's
somebody's
smth
something
sõj.
sõjandus
zool.
zooloogia
teatr.
teatriala
tehn.
tehnika
trük.
trükindus
vt.
vaata
vulg.
vulgaarne  


Copyright © 1994-1998 Institute of Baltic Studies
Copyright © 1994 Kinex
August 1st, 1995