Sünonüümisõnastik

See on TA Eesti Keele Instituudi poolt 1991. aastal kirjastatud sõnastiku WWW versioon.
Sõnaraamatus on ligikaudu 10000 sünonüümirida, mis koosnevad üksiksõnadest, sõnaühenditest, sealhulgas fraseologismidest. Vaata ka infot kasutatud lühendite ja tingmärkide kohta.
Sisestage otsitav sõna (või selle algus) ja
NB! Kui soovite otsida terve sõna (mitte selle alguse) järgi siis lõpetage sõna tühikuga.Tähti õ, ä, ö, ü, sh, zh saab sisestada ka kujul o~, a", o", u", s^, z^.

Copyright © 1991,1995 Asta Õim, Eesti Keele Instituut
Copyright © 1995 Institute of Baltic Studies
18/05/95 MT, TT