Eesti Keele Instituut

Kommentaarid sõnaraamatu kohta palun saata uudised@kki.ee!

Kontaktandmed:


Ülle Viks, Dr. Phil.
TA Eesti Keele Instituut
Roosikrantsi 6
EE0100 Tallinn
EESTI

Telefon: +372 2 442942


Copyright © 1991,1995 Asta Õim, Eesti Keele Instituut
Copyright © 1995 Institute of Baltic Studies
16/03/95 MT